2024

26-29 maj

NAS konferens 2024 kommer hållas i Örebro i Sverige den 26-29 maj. Temat på konferensen kommer att vara barn. 


19 juni

Masterseminarium vid Karolinska Institutet. Leg. logoped Ingrid Hedström lägger fram sitt arbete "Grammatisk förmåga och funktionell hörsel i olika ljudmiljöer hos 4-6 åriga barn med prelingual ensidig hörselnedsättning".

Länk: https://ki-se.zoom.us/j/63440628911?pwd=eXJmOGNNQ1pCWGEwTVVMTFhEV3g1UT09

Meeting ID: 634 4062 8911
Passcode: 846751

26-28 juni

AG Bell Global Listening and Spoken Language Virtual Symposium.


Länk: https://agbellsymposium.com/

Höstterminen 2024

Kursstart för "Hörselvetenskap, avancerad nivå, Barn med hörselskador - kommunikation, kognition och intervention, 7,5 hp vid Örebro universitet.

Öppen för sen anmälan.

Länk: https://www.oru.se/utbildning/kurser/kurs/horselvetenskap-avancerad-niva-barn-med-horselskador---kommunikation-kognition-och-intervention-h%f6012a


Kursstart för "Evidensbaserad praktik i audiologi och hörselvård för barn och vuxna", 7,5 hp vid Karolinska Institutet.

Öppen för sen anmälan.

Länk: https://utbildning.ki.se/course/2QA354/24-25


21 november

Save the date: Audiologisk dag, en digital halvdag. Håll utkik på https://sasaudio.se/ för mer information!