Svenska logopediska audiologiska föreningen

I januari 2024 grundades en ny yrkesförening för logopeder inom hörsel- och dövområdet. 

Medlem kan den bli som är eller har varit yrkesverksam som logoped inom hörsel- och dövområdet i statlig, regional, kommunal eller annan regi och som stödjer föreningens syfte. 

Nätverksträff i Uppsala den 13 september 2024.